Roller Derby

Roler derbi (engleski: Roller derby) je kontaktni sport u kome dva tima na rolšuama, koji se na stazi kreću u istom smeru, nastoje pobediti jedan drugog tako da jedan od njihovih dezigniranih članova („jammer“) uspe da prestigne  suparnički. Roler derbi je nastao u SAD 1930-ih, gdje je popularnost stekao 1940-ih kada ga je gledalo preko 5 miliona ljudi. U kasnijim decenijama je, međutim, prestao biti sport, a više sportska zabava u kome je stvarno takmičenje zamenila teatarska gluma. Tek od početka 21. veka postoje pokušaji da se vrati svojim takmičarskim korenima. Danas ga gotovo isključivo igraju ženski amaterski timovi.

Sugar and Spice

formira prvi nacionalni roller derby tim pod pokroviteljstvom Red Bull-a